Slipp

Vi har to store båtvogner, og en rekke mindre vogner.

Du er hjertelig velkommen til å ta opp båten din hos oss, medlem eller ikke. Ta gjerne kontakt!

Kontakt slippansvarlig
Navn Telefon
Arvid Engkrog 932 61 991

 

Slippsetting
Båtstørrelse Medlem Ikke medlem
Båter under 300 kg egenvekt Gratis Ta kontakt
Inntil 1500 kg egenvekt 200.- 400.-
F.o.m 1501 kg – t.o.m 4000 kg egenvekt 400.- 800.-
F.o.m 4001 kg – t.o.m 8000 kg egenvekt 600.- 1200.-
Over 8000 kg egenvekt 800.- 1600.-
Alle båtstørrelser som tas opp og ut samme dag Halv pris Ta kontakt

 

Prisene som er oppgitt her gjelder for bruk av slippen! Dvs. at prisene også gjelder for de med egen båtvogn og bil / traktor osv.