rutiner for lagring i hallen

by Rolf Liebich on

1:  Alle søkere som har egne båtvogner må nå med det første ta sine båter på land.
2:  Trenges det hjelp for å ta båten på land, så ta kontakt med slippgjengen.
3:  Båtvogna skal være i orden, vogner som ikke er i orden blir ikke tatt inn i hallen.
4:  Andre som skal inn og må bruke foreningens utstyr må vi komme tilbake til.

Written by: Rolf Liebich