korreksjon årsmøtepapirer 2023

by Rolf Liebich on

En feil har lurt seg inn i sak 5, om årlig kontingent. Forslaget skal være kr. 300, altså uendra.

Revisors rapport er også klar. revisors rapport 2023

Written by: Rolf Liebich