retningslinjer i hallen 2022

by Rolf Liebich on

1.    Det er forbudt å bruke åpen ild i hallen.

2.    Verktøy/utstyr som støver og fører til ulempe for andre skal ikke brukes.

3.    Båtens hovedstrømbryter skal være avslått når eier ikke er tilstede i båten.

4.    Det er anledning til å ha elektrisk frostvakt om bord tilknyttet landstrøm.

5.    Ved bruk av landstrøm skal båt være tilknyttet strømmåler fra foreningen.

6.    Medlem med egen båtvogn i hallen, må sørge for at den er i orden.

7.    Båten må ha ansvarsforsikring for tida i hallen og ellers i tråd med vedtektene.

8.    Løse bensintanker og gassflasker må fjernes fra båten før lagring i hallen.

9.    Båteier plikter å følge alle pålegg fra foreningens styre og slippansvarlige.

10.  Søknader etter gjeldende søknadsfrist blir ikke prioritert.

 

Skodje, oktober 2022

 

rutiner for lagring i hallen

by Rolf Liebich on

1:  Alle søkere som har egne båtvogner må nå med det første ta sine båter på land.
2:  Trenges det hjelp for å ta båten på land, så ta kontakt med slippgjengen.
3:  Båtvogna skal være i orden, vogner som ikke er i orden blir ikke tatt inn i hallen.
4:  Andre som skal inn og må bruke foreningens utstyr må vi komme tilbake til.

Diesel og kode

by admin on

De fleste har nå fått kode, og får bruke dieseltanken hele døgnet.

De som ennå ikke har fått kode, kan ta kontakt med Jan Ove Rogne Longvastøl på tlf. 99 22 85 35.

All info ang. fylling osv. kan fås ved bestilling!