Rolf Liebich

retningslinjer i hallen 2022

by Rolf Liebich on

1.    Det er forbudt å bruke åpen ild i hallen.

2.    Verktøy/utstyr som støver og fører til ulempe for andre skal ikke brukes.

3.    Båtens hovedstrømbryter skal være avslått når eier ikke er tilstede i båten.

4.    Det er anledning til å ha elektrisk frostvakt om bord tilknyttet landstrøm.

5.    Ved bruk av landstrøm skal båt være tilknyttet strømmåler fra foreningen.

6.    Medlem med egen båtvogn i hallen, må sørge for at den er i orden.

7.    Båten må ha ansvarsforsikring for tida i hallen og ellers i tråd med vedtektene.

8.    Løse bensintanker og gassflasker må fjernes fra båten før lagring i hallen.

9.    Båteier plikter å følge alle pålegg fra foreningens styre og slippansvarlige.

10.  Søknader etter gjeldende søknadsfrist blir ikke prioritert.

 

Skodje, oktober 2022

 

rutiner for lagring i hallen

by Rolf Liebich on

1:  Alle søkere som har egne båtvogner må nå med det første ta sine båter på land.
2:  Trenges det hjelp for å ta båten på land, så ta kontakt med slippgjengen.
3:  Båtvogna skal være i orden, vogner som ikke er i orden blir ikke tatt inn i hallen.
4:  Andre som skal inn og må bruke foreningens utstyr må vi komme tilbake til.