Årsmøte i Skodje småbåtforening

by admin on

Styret for Skodje Småbåtforening innkaller med dette til årsmøte 2014.

STED: klubbhuset i Grønvika, Håhjem
TID : torsdag 13.februar kl. 19.00 – 21.00

Saksliste
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, møtesekretær og 2 til å skrive under protokollen
4. Årsmelding og regnskap for 2013
5. Fastsette kontingenter og avgifter
6. Innkomne forslag
7. Handlingsplan for 2014.
8. Vedtekter m/havnereglement
9. Budsjett for 2014.
10. Valg
11. Avslutning.

Saker til Årsmøtet må være styret i hende senest 20. januar 2014. Forslag til årsmøtet kan sendes via e-post til en av styremedlemmene, se foreningens nettside, www.skodjesbf.com.
Sakspapirer vil ligge tilgjengelig på klubbhuset fra 24. januar 2013. Sakspapirene kan lastes ned fra nettsida eller bli tilsendt pr. epost. Hvis noen ønsker papirene tilsendt med vanlig post, så gi beskjed om dette.

Vel møtt til et hyggelig årsmøte, med lett servering.

Alle sakspapir i forbindelse med årsmøtet kan leses og lastes ned ved å klikke på linkene under:

budsjett 2014

Forslag 2 fra styret til årsmøtet 2014

Forslag til endring – ny paragraf i Havnereglementet 2014

Handlingsplan 2014

rev. saksliste Årsmøte 2014

Valgnemndas forslag 2014

ÅRSMELDING for 2013

Written by: admin